Alat-alate sek di nggo gawe film rasah rusuh studio

Kamera

Kamerane nganggo 550d karo 60d

Lensa

Lensane nganggo seng fix karo lensa fit

Clip on

Tripod

Komputer

Teks naskah

Headset